Polska Hekatomba

Czym jest Hekatomba?

Pojęcie ludobójstwo do prawa międzynarodowego wprowadził polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin. Pojęcie to obejmuje celowe wyniszczanie narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne mordowanie, jak i przymusową sterylizację, represyjne warunki życia bądź rabunek dzieci. 

 

Zbrodnie dokonane na ziemiach polskich w latach 1939–1945 przez niemieckich nazistów i sowieckich komunistów spełniają definicję ludobójstwa. Zamiarem zbrodniarzy nie było tylko pokonanie wrogiego im państwa, ale przede wszystkim fizyczna eksterminacja elit i przekształcenie społeczeństwa w tanią siłę roboczą, pozbawioną tożsamości oraz zredukowaną do warstwy podludzi. Ich preludium była tzw. akcja antypolska NKWD z lat 1937–1938.

Tak rozumianemu ludobójstwu postanowiliśmy nadać osobne imię. Polska Hekatomba.

 

Niemal w każdej polskiej rodzinie są ofiary ludobójstwa, bliscy nam ludzie, którym odebrano życie, zdrowie i wolność, ofiary deportacji, obozów koncentracyjnych, rozstrzelań czy tortur. Ich pamięć jest przechowywana w indywidualnych wspomnieniach. Chcemy te poszczególne historie ułożyć w całość i nazwać Polską Hekatombą. Jako spadkobiercy jesteśmy to im winni.

 

Wydarzenia lat 1939–1945 zmieniły Polskę oraz jej mieszkańców. Konsekwencje dokonanego tu  ludobójstwa sięgają teraźniejszości oraz mogą mieć wpływ na naszą przyszłość. Bez nazwania i bez pamięci tego, co zdarzyło się w czasie drugiej wojny światowej na naszej ziemi nie tylko nie jesteśmy w stanie zrozumieć kim obecnie jesteśmy i dokąd zmierzamy, ale także z jakimi wyzwaniami i zagrożeniami musimy się zmagać. 

 

Polska Hekatomba poprzez wielość sprawców oraz różnorodność ofiar jest doświadczeniem wspólnotowym, łączącym różne grupy narodowe i etniczne zamieszkujące Polskę. Jest również zjawiskiem uniwersalnym zważywszy na genezę: nienawiść do społeczeństwa, które nie poddało  się totalitarnym ideologiom. Mamy nadzieję, że z obu powodów Polska Hekatomba powinna być ludziom znana i pamiętana. Zasługuje więc na swoje imię i strażników dobrego imienia.

hekatomba-main6

Są dwa rodzaje prawdy

Czytaj więcej
hekatomba-main5

Polska Hekatomba z lotu ptaka

Czytaj więcej
Wstecz
Facebook
Facebook